Project : Khun Teerasak’s Residence

อีกหนึ่งโปรเจคกับงานที่พักอาศัยส่วนตัว ทางเราจึงต้องคำนึงถึงผู้อยู่เสมอว่า การออกแบบที่ดี คือการที่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วเราจะรู้สึกพิเศษ หรือประทับใจ