8 ทริคจัดบ้านรับโชคที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณปังทั้งปี !

เพราะประตู เปรียบเสมือนปาก ที่รอรับอาหารหรือพลังงานดีๆ หากวางของกีดขวาง ก็เหมือนถูกขวางปากไม่ให้รับพลังงานเต็มที่ หากจำเป็นต้องวางควรมีการจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อย