Co-Creation ความสำเร็จของธุรกิจ

เพราะร่วมกันจึงสำเร็จ ในโลกยุคปัจจุบันที่เราทำงาน สื่อสารกันในทีมได้อย่างหลายทางมากขึ้น แต่การที่จะมาเจอกันแบบเห็นหน้าเห็นตากลับน้อยลง [...]